Re: poškodenie obrazu

ludo | 08.06.2018

Ako vždy:
Otázka je, v čom konkrétne mal pravdepdodobne
Tolstoj, Putin, Petrov.. pravdu
a v čom asi skôr nie?
..
a prípadne ktoré ich skutky celkovo u nich prevážili

Přidat nový příspěvek