Re: Re: názor

Xx | 07.06.2018

"Problémom je to, že Rusko neponúka novú ekonomiku, nové ideály, novú koncepciu spoločnosti."

Putin reprezentuje koncepci spolupráce, symbiozy (tzv. Ruský svět) místo současného neudržitelného "parazitického systému" západu.

Přidat nový příspěvek