Re: Re: Re: Velmi zajímavé

Zdeněk | 28.05.2018

Nebezpečí,které představují centralizovaná masmédia je reálné. Je to velmi zajímavé především proto, že se stále zdokonaluje metoda manipulace mysli člověka přes masmédia. Tyto pokusy se dějí celosvětově a podílí se na nich různé vědní obory. Poučná je kniha Martina Herzána s názvem TOTALITNÍ SVĚTOVLADA vydalo: Mezinárodní komise svědomí, Bráfova 2, Třebíč

Přidat nový příspěvek