Re: pyramida

petržlen | 25.05.2018

Pyramída je satanská štruktúra. Zdegenerovaní jedinci (psychopati, minimálne niektorí) majú:
1. najsilnejšiu túžbu vlastniť a vládnuť
2. najslabšie (až žiadne) zábrany spáchať akúkoľvek zvrátenosť

Přidat nový příspěvek