Globální projekt velký Kavkaz

Zdeněk | 22.05.2018

Pjakin od 1:07:09/1:20:31-je pokračováním "Plánu na pokojné ovládnutí světa." DoubleM ve svém příspěvku ze dne 18.5.2018 mě doporučuje,abych si nastudoval články o GP uvedené na leva.net Nic proti těmto článkům nemám. Avšak je velmi málo fyzických artefaktů a literatury o které se můžeme s důvěrou opřít. To přehledně popsal Jaroslav Chvátal v čláku:CHRONOLOGIE HISTORIE (27.3.2009)
http://www.matrix-2001.cz/v2/print.aspx?aid=3255
Zde je též stručně pojednáno o archeologickém datování, radiokarbonové metodě, dendochronologické metodě, a Salingerově chronologii
Na druhé straně ,ať se nám to líbí,nebo ne, údaje védské astronomie se němění po tisíciletí jako údaje materialistické vědy a přesto se nemýlí. Viz popis města Dváráka a nyní neexistující řeky Sarasvatí, uvedené ve Šrímad-Bhágavatam a Mahábháratě. Jako též údaje nesvítivých planetách Gulika a Mandi.

Přidat nový příspěvek