RE: NEMYSLITELNÉ

FILOSOF | 10.06.2018

V desateru židovských přikázání Tóry (i bible) chybí jedno, které naopak měla tehdejší árijsko-slovanská společenství včetně údajného "mongolského" džingischána na prvním místě: N-E-Z-R-A-D-Í-Š !!! Podle toho také Západ jedná a vypadá - samá zrada. Kdo řídil židovský Izrael? No přece globální prediktor. A kdo že je GP? No přece nástroj diabola neboli satana neboli lucifera. V současné době platí zásada, když chceš nad nepřítelem zvítězit, staň se jeho spojencem, nikoli však spolupachatelem. Poučení z historie si vzali dnes Rusové, mezi jinými i ve své době sám Stalin. Stalin znal árijsko-slovanské dokumenty. To, co se přičítá Stalinovy za negace, dělali většinou právě ruští židé (viz dokumenty zpřístupněné Jelcinem a Gorbačevem). GP (dnes 358 osob) je tím, kdo do doby své budoucí vlastní likvidace rozněcoval světové konflikty, které se mu v současné době vlivem establishmentu zastávajícího Pax Americana vymknuly z rukou a potřebuje k jejich "zkrocení" Rusko, aby se mohla nakonec vyřešit ona zásadní duchovní otázka. Jde tedy o duchovní otázku, nikoli o otázky mocenské síly: Budou zde na konci časů ještě lidé, kteří budou věřit v dobro a Stvořitele (nikoli však toho židovského, který se za něho vydává, a kterého nejmenoval ani JK)? Zatím se v tomto světle ukazují pouze Slované a to ještě jen někteří. Rusové (nikoli však podpindosnici) dělají dnes vše proto, aby vítězilo dobro. To není jen o surovinách ten zuřivý boj proti Rusku. (Bližší informace o skutečných dějinách lidstva viz knihu BYSTVOR, slovenský překlad, vydalo Slovanské nakladatelství ISBN 978-80-89696-07-7) To budete koukat, co jsou to skutečné dějiny, o kterých se vám ani nezdálo, tedy nikoli historie (iz-Tóry-ja), napsaná GP (dříve zřeci - levíty) skrze Židy, ale podle árijsko-slovanských dokumentů, které se iz-tórici nám snaží zuby-nehty zamlčet. To jen, abyste rozuměli skutečným dějinám a nikoli falešné historii. Zdravím.

Přidat nový příspěvek