Ohledne clánku "Nemyslitelné"

jostom | 21.05.2018

Verím tomu, co je v tomto clánku, ale mám výhrady co se týká bombardování Nemecka a Japonska, tedy Hirosimy a Nagasaki.
Z clánku vyplývá, ze tato bombardování byla zbytecná a ukrutná vúci nemeckému a japonskému lidu. Ano zbytecná asi jako celá válka se vsí ukrutností, kterou zapricinil Hitler za podpory a potlesku prevázné vetsiny nemeckých lidí. A tytéz ukrutnosti, mnohdy jeste vetsí nez Nemci, které zapricinil japonský císar Hirohito za podpory a potlesku prevázné vetsiny japonského lidu.
Doufám, ze chápete, co tím míním. Tedy tato bombardování byla jenom malinkou splátkou lidí techto dvou zemí, za ty ukrutnosti a desítky milijonú ztrát na lindských zivotech napáchaných nemci okupovaným Evropanúm a na druhé strane japonci okupovaným Asiatúm. Co si tu vy apostolové lidské dobroty myslíte, ze vsechny tyto okupované zeme meli jeste nemeckému a japonskému lidu po válce jeste podekovat?! Nebudte smesní s takovými úvahami.
A dále, se vsí úctou k ruským lidem, kterou já mám, tak Stalin, ikdyz vlastne vyhrál 2 sv. válku byl ukrutný a vrazedný despot, který na rozdíl od USA a Velké Británie zavrazdil behem své vlády desítky milijonú svých vlastních lidí, at uz veznením a strílením v evropské cásti Ruska, násilným prestehováním lidí z jedné republiky do druhé, vyhladovením anebo v koncentracních táborech na Sibiri. Mimochodem, Hitler nasel inspiraci koncentracních táború práve v Sovetském Rusku. Já osobne absolutne neschvaluji úmysl Západu znicit Sovetský svaz takovým podlým zpúsobem v konci války, ale Západ vedel, jaká vrazedná zverstva se dela na vlastních lidech v této rádoby komunistické velké zemi a meli obavy, ze tento osud by mohl postihnout i Západ, jestli Sovetský svaz obsadí celou Evropu, protoze kdyz se Stalin nestítí zavrazdit desítky miljonú vlastních lidí, tak ani cizí lidé Západu jím nebudou usetreni.
A nakonec jeste jedno. Totéz platí i pro odsunuté Nemce z Ceského a Moravského pohranicí po skoncení 2 sv. války. Benes udelal spravne, ze podepsal tento dekret, jehoz obsah nebyl výmysl prezidenta Benese, nýbrz rozhodnutí USA, Anglie, Francie a SSSR. A tak i zde se ptám, co jsme sudetákúm meli jeste líbat ruce, za to, ze byli na strane Hitlera od pocátku, kdy se v Nemecku dostal k moci?! For God sake, give me a break!

Přidat nový příspěvek