Přirozený výběr

Přemek | 16.05.2018

Předně přirozený výběr je pojem, který má uzanční, ale i obecnou interpretaci. O uzančním pojmu v biologii nebudu hovořit, neb nejsem profesní biolog a navíc je veřejně dostupná jeho interpretace včetně možnosti porovnat odlišnosti. Mně jde o obecný pojem, který znamená, že přirozený výběr může činit pouze bytost nadaná schopností činit výběr a současně bytost, jež má přirozené atributy svého chování. Přirozeným se rozumí zdrojově přírodní, tedy ničím a nikým nezmanipulované, uměle nedeformované a bytostně skutečné.

To že v davo-elitářském socioekonomickém uspořádání je samotné přirozenosti natolik poskrovnu, že je nutné ji doslova objevovat pod nánosem nepřirozeností, je pro tento systém typické a současně příznačné. Elity nepřirozeně manipulují davem a tím se samy stávají kouzlem nechtěného objektem své vlastní manipulace. Přitom by stačilo respektovat základní přirozenou (přírodní) determinaci v organické konjunkci s determinací kulturně-sociální a davo-elitářský systém by přešel v systém kooperativně-sociální (lidsky sounáležitý a důstojný). Abych nezapomněl, nutno ještě podotknout, že bez mravnosti (Božího záměru) je každý výběr nepřirozený. Prosím neplést si chaotický výběr s přirozeným.

Přidat nový příspěvek