Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ?

ľudo | 14.05.2018

Ako správne, okrem iného, povedal myslím Sókratés
v tej anekdote so svojim smutným žiakom a dvoma
rôznymi kruhmi, nakreslenými ním v piesku..

"Čím viac vieme, na tým viacej ZATIAĽ nepoznaného narážame."

Rozumiete už tomuto obrazu lepšie?

Přidat nový příspěvek