Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Oracle 911 | 18.05.2018

15.5.208 si napísal toto:
https://slobodnyvyber.sk/este-raz-a-pomaly-pre-menej-chapavych-vysvetlime-ako-sa-slovenska-vlada-zaviazala-presadit-migracnu-politiku/

…Slovenská vláda vytvorila orgán, ktorý bude presadzovať medzinárodné záväzky vyplývajúce z programu OSN Agenda 2030. Súčasťou tohto programu je aj presadenie migrácie.
V roku 2015 bol na pôde OSN prijatý program Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Slovensko pripojilo svoj podpis k tomuto programu a súhlasilo, že ho bude presadzovať. Následne slovenská vláda vytvorila uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017 Radu vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Táto Rada zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík. Jej prvé zasadnutie sa konalo dňa 12. decembra 2017. Štatút tejto Rady spomína presadenie Agendy 2030 ako celku, t.j. vrátane migračnej politiky.
Pracovným orgánom Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030. V pracovnej skupine zasadajú zástupcovia analytických jednotiek ministerstiev a predstavitelia zainteresovaných aktérov na expertnej úrovni. Rovnako ako pri Rade vlády, aj štatút Pracovnej skupiny spomína presadenie Agendy 2030 ako celku, t.j. vrátane migračnej politiky.

Takže si to zhrňme – vláda sa zaviazala presadiť Agendu 2030. Súčasťou programu Agenda 2030 je aj podpora migračnej politiky, resp. mobility. V bode Cieľ 10.7 tejto Agendy sa píše: „Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík“

Záver

Záver je jednoznačný. Slovenská vláda je pripravená plniť záväzok z Agendy 2030 z oblasti migračnej politiky

Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík…

Takže, už sa to hodne blíži, čo som tu prognózoval a bol označený za klinického debila…

Čo prognózoval Oracle ?

Oracle 911 16.8.2017 o 19:12

Pustite to video z tlačovej besedy na TA3 ešte raz a pomaly vetu po vete snáď dôjde vám čo povedali. V tom videu Fico jasne povedal, že:
-Slovensko je už v jadre lebo od nej závisia mnohé veci;
-V4 je platforma na presadenie národných záujmov Slovenska (združuje cca 65 miliónov ľudí);
-bez toho aby sme sadli za jeden stôl s Francúzskom a s Nemeckom svoje si nepresadíme;
-lobuje za reformovanie EU;
-EU je náš životný priestor.
Lajčák povedal, že sme dôležitý, to jadro zmení a prakticky zopakoval to čo povedal Fico…
A s týmto súvisí to, že 19. septembra Lajčák t.j. slovenský zahraničný minister navštívi Trumpa a to na ŽIADOSŤ Trumpa. A takto navštívil Trumpa LEN Lavrov! Takže zo Slovenska a v širšom zmysle aj V4 sa stáva centrom riadenia t.j. bude u nás pokoj a migranti cez kvóty a na zmluvu NEBUDÚ (nech nás zvedavec akokoľvek presviedča o opaku) a našou pákou bude Nemecko.

Zakrátko sa presvedčíme, kto mal pravdu…
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-25/#comment-136331

Dôkaz: Vyšlo najavo, že za slovenskú vládu Marrákešskú deklaráciu nikto nepodpísal:
https://www.hlavnespravy.sk/zahada-podpisu-pod-marrakesskou-deklaraciou-vyriesena/1404302

Takže nielen si vydal za pravdu blud ale aj si dosť hrubo zaútočil a preto si slaboduchý bludár, luhár, manipulátor s diagnózou klinický debil.

Přidat nový příspěvek