Re: Re: Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

RKC je len názov, ktorý začal používať od určitého času a skor ako bol Nicejský koncil. Sú o tom dokazateľné písomné záznamy. Takže ano, RKC pochádza priamo z apoštolskej kresťanskej Cirkvi, ktorej prvou hlavou bol Peter ,apoštol Ježiša a vznikla v Jeruzaleme v 1 storočí...

Je smiešna lož, že sa RKC likviduje sama bez vonkajšiej pomoci jej nepriateľov...

Dokazom je už aj Toledský list ,ktorý jasne hovorí o sposobe infiltrácie a likvidácie RKC, kresťanstva,atď...

...Pretože je dlhý a podstata tvojho príspevku je o tom,že ma pokladáš za skrytého satanistu preto,že som mal prístup k materiálom KSB a predsa som zostal verný viere, že Ježiš je Bohočlovek, takže som pre teba kryptosatanista...Nezmenil som totiž názor na Ježiša podĺa učenia starcov v KSB...
Rovnako je iste aj každý kresťan - katolík v tvojich očiach, ktorý mal rovnaké možnosti ako ja poznať podĺa teba pravdu o kresťanstve od KSB, pokladaný za kryptosatanistu. Nie je to tak, Hox ?

Přidat nový příspěvek