Re: Re: Re: Moj pocit

Július | 16.05.2018

V RKC sa v vykytli zhýralí cirkevní hodnostári, isteže, ale aj morálni a slušní.
Reformné hnutia boli dvojeho druhu :

a) zvnútra RKC, ktorí nekritizovali magistérium RKC a jej učenie, ale život niektorých hodnostárov RKC ,bohatstvo a moc, ktoré neboli v súlade s učením Ježiša a takým bolo napríklad františkánske hnutie, ktoré posunujú v stredoveku RKC správnym smerom, viac k dobročinnosti a nie k bohatstvu, ako učil Ježiš..
b) zvonka RKC, ktoré vyzerali akoby zvnútra, naoko poukazovali na negatívne tendencie v RKC, ale v skutočnosti útočili na doktrínu, magistérium RKC s cieľom ju buď zničiť, alebo aspoń pozmeniť.A tí, ktorí tieto hnutie realizovali boli platení silami, ktoré zničili templárov a plánovali zničiť kresťanstvo v Európe, takými hnutiami boli anglikáni, luteráni, evanjelici, husiti, kališníci,kalvíni, hugenoti, katari, manichejci, valdénski, ariáni a iné hnutia. Keď sa im nepodarilo zničiť RKC, tak dosiahli aspoň odštiepenie časti kresťanstva alebo územia...
Najagresívnejší z nich, ako ariáni, katari a ďalší priamo trvali na likvidácií RKC ako Satana, podobne ,ako uvažuješ ty, čo máš sviatosti RKC za satanizmus a kaniblaizmus, akurát, že ešte nemáš takú moc, ako tie sekty na svojich územiach, kde si mohli dovoliť aj vraždiť katolíkov, keď sa k ním nepridali.

RKC je apoštolská cirkev, ktorá vznikla Jeruzaleme v 1 storočí po smrti Ježiša a na Petrovi, 1 apoštolovi ju založil Ježiš. Jej učenie a magistérium je pravé a je od Boha.
Dokazom sú všetky indície, ktoré sú s RKC v histórie spojené, ktoré potvrdzujú jej pravosť a nemá ju žiadna iná cirkev a ani náboženské hnutie...
Ježiš sám predpovedal, že tak ako mal aj on medzi apoštoli zradcu Judáš, rovnako to bude aj s jeho Cirkvou, takže, ano, Boh ju dovolil masonom infiltrovať a pretvárať, ale prisľúbil jej ,že ju napriek infiltrácií a útokom brány pekelné nepremožu a bude tu do skončenia sveta. Je to jediná inštitúcia, ktorá prežila tak dlho, ríše, štátne útvary padli, ale RKC stále trvá...
Takže,sa Oracle nedočkáš jej zničenia i keby si ju videl v stave klinickej smrti, to len na okraj tvojich túžob o odpise RKC...A ani masoni sa nedočkajú jej zničenia i keď usilovne, storočia pracujú na jej likvidácií zmenou magistéria...Nezmení to ani KSB a jej starci...A ani islam.
Takže nepriatelia RKC nikdy trvale nevyhrajú nad ňou a ani ju nedokážu zničiť..Ježiš ako Boh sa za to zaručil a vyšša inštancia nie je...
viem, oracle, neveríš, ale budeš si musieť zvykať.. :-)

Přidat nový příspěvek