Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 16.05.2018

Paľko,

nadarmo sa snažíš zhodiť "mojich" historikov a uprednostniť "svojich".
Zaprieť nos medzi očami dokážu, čo sa častokrát potvrdilo, aj tvoji "masonskí" historici... Žvlášť, keď sú masoni úhlavní nepriatelia RKC a kresťanstva...
Mimochodom, moji historici nevyrábajú z križiakov bohumilých rytierov bez viny, ale ty ani poriadne nečítaš, čo píšem a ani nepoznáš tých historikov...
Z katarov, práve autori KSB a rovnako aj ty vyrábaš, akýchsi dokonalých morálnych ĺudí, čo by ani muche neublížili, však ? Lenže historické záznamy, kroniky, všetko také, ktoré fyzicky existujú hovoria o kataroch a ich agresii niečo iné...
Takže teraz, čo ? Napíšete, ako je v KSB zvykom, že všetko, čo nesedí vášmu pohĺadu na "históriu", ktorá vám vyhovuje je sfalšované ?
To, uveria zombírované ovce na vodaSS, ale normálny človek nie...
Až sa na to pozrieš úplne nestranne, ak klamú moji historici, tak potom rovnako klamú aj tvoji...
V súčasnosti vo svete nevládne RKC, ale 150 najbohatších rodín sveta a tí kresťania nie sú a ani skutočné kresťanstvo nepodporujú. Až históriu píšu víťazi, tak potom súčasní "liberálni" autori a iní masoni, na ktorých sa spoliehaš, sú tí víťazi, ktorí manipulujú históriu. To sa masívne začalo hlavne po francúzskej revolúcií, kde jakobíni, osvietenci, lóžoví bratia začali kydať na kresťanstvo a prekrucovať...Je o tom mnoho dokazov...
Veď aj KSB je práca lóžových bratov a nerob sa, Paľko, že o tom nevieš, ty to iste vieš...
Iste dobre chápeš, že je smiešne a utopické učiť ľudí, že až dostatočná populácia získa koncepčné poznatky, tak prevezme riadenie a zmení systém. Takej naivite a utópii, možno uveria mladí ĺudia,čo nič o realite života a histórií nevedia, ale tí vzdelanejší dobre vedia, že žiadna revolúcia za posledné storočia a zmena systému sa takto neuskutočnila, pretože zmena systému je sofistikovaný a zafinancovaný proces, ktoré je riadený a musí spĺńat mnohé atribúty, aby dosiahol úspech a efekt, žiadny dav i keď si myslí, čokoĺvek, len tak systém nezmení...KSB ide o islamizáciu, o odkresťančenie Európy , to je ich cieĺ a nie ,aby tá masa prevzala riadenie, to je taká vábnička pre tých, čo neuvažujú...tí, čo v skutočnosti menia spoločenské systémy, by sa nad tým len pousmiali..

Ja dobre viem ,že ty aj ďalší na levanete a inde píšete lži, aký bol Mohamed, dobrý a morálny človek. Úplne ignorujete všetky historické záznamy a aj tie arabské o tom,ako on šíril islam. Si, myslíš,že niekto ,kto má v hlave rozum uverí,že Mohamed rožšíril islam na Arabskom poloostrove mierovo, koránickým kázaním ?

Historické pramene jasne hovoria aj arabské, aký vrah, diktátor, otrokár bol Mohamed a ako šíril islam. Prečo KSB nepoukazuje na skutočnú pravdu o islame, na otroctvo, ktoré Mohamed zaviedol a je odobrené v koráne a ako islam skutočne šíril, aké zverstvá robili mohamedáni v Indii, ktorú dobíjali terorom a koĺko zla ? To sa vám nehodí do krámu, však, útok na RKC a manipulácia o kresťanstve, je to,čo sledujete a nie pravda o Mohamedovi, z ktorého vyrábate dobrého a morálneho človeka...Paľko, nehraj to na mńa, ja nie som ovca, aby si ma presvedčovbal o tom,aký bol Mohamed dobrý a morálny človek,ako sa píše v článkoch na levanete..
Prečítaj si seriál 8 dielny o islamskom zotročovaní...:

http://medzicas.sk/islamske-otroctvo-cast-1/

Pekné, nie a začal to Mohamed. A teraz, čo napíšeš, všetko klamstvo ? Tak tým oblbuj nejakých hlupákov...Čo robil islam nie tak dávno aj v našom priestore, keď sa tlačil do Uhorska je dobre známe...
Križiaci, aj keby neviem,čo robili, nedokážu vyrovnať zločiny, čo dokázali urobiť mohamedáni...V porovnaní s nimi sú ako malí chlapci na dvore, ktorí sa bijú oproti dospelým masovým vrahom - mohamedánom...
Islam nie je nič iné ,ako kultúra vrahov. A i keď to nechceš uznať, tak je to tvoj problém...

"My milujeme život, oni milují smrt, zvláště naši. My chceme koeexistenci, muslimové chtějí ovládat. My věříme v rovnost, muslimové věří v nadřazenost. Islám se nemůže změnit a z toho plyne, že se ani muslimové nemohou změnit. Tyto hodnoty jsou vlastní islámské duši. Islámské myšlení je nekompatibilní se západním myšlením. Muslimové se nemohou a nebudou integrovat. Segregují se, vytvářejí své vlastní komunity a usilují o to, aby si podmanili ostatní a vládli jim. Čím více porostou ve svých počtech, tím více ztratíme své svobody, až do naší porážky a ztráty naší země a identity.

To pochádza ako názor od bývalého moslima a presne vystihuje realitu islamu...Každý ,kto pozná realitu a má rozum s tým musí súhlasiť a s tým, Paľko, nič neurobíš...

Cyrila a Metoda, a chazarov tu nebudem riešiť, téma bola o inom...

"Ja nikde netvrdím, že "moje" zdroje sú na 100 % pravdivé, ale určite sa viac blížia k pravde, ako tie tvoje cirkevné."

Tvoj názor, nijako si to nedokázal...

"A na to nikto nemusí byť až taký lumen, aby nevedel, ako postupovala cirkev, keď defacto mala v časti stredoveku ideologickú a výkonnú moc vo svojich rukách:"

Výkonnú moc v rukách mali králi a panovníci na daných územiach. Keby mala Cirkev takú moc, ako tvrdíš, tak by na základe tlaku Filipa IV nezlikvidovala templárov, ktorí RKC slúžili...Ono je to zložitejšie...
Pápež zradil templárov, ale na základe tlaku a vydierania svetskej moci...

"spálenie starých kroník, rukopisov, legiend, lebo sú vraj od diabla..."

To robili moslimovia a iní heretici. dobre známy je aj výrok moslima, ktorý zlikvidoval Alexandrijskú knižnicu :

"Najväčšiu stratu utrpela Alexandrijská knižnica v roku 642, kedy Alexandriu dobyli moslimovia. Chalka Omar na otázku, čo s knižnicou, jednoznačne rozhodol o jej osude: "Ak sú tieto grécke knihy v súlade s božími knihami, sú zbytočné a nemusia sa uchovávať. Ak sú s nimi v rozpore, sú škodlivé a musia byť zničené." A potom vzácnymi zvitkami a drahocennými knihami kúrili v kúpeľoch."

Kresťanskí mnísi skor v kláštoroch uchovávali staré rukopisy, pergameny, prepisovali ich, kým nebola kníhtlač ručne.Nebyť ich práce, tak sa antické diela nezachovajú.
Isteže, aj Cirkev likvidovala spisy, ale určite nie v takom rozsahu ako moslimovia a iní heretici.

"prepísanie časti histórie, aby to pasovalo do "jej" učenia, to potom prevzali aj "elity", ktoré v rámci expanzívneho biblického projektu obsadzovali jednotlivé územia"

To sa týka každej moci, v súčasnosti to masívne robia masoni a aj KSB...Okrem toho si pletieš biblický projekt s judaisticko - talmudským...
Pádom templárov stratila RKC a aj Cirkev kontrolu nad financiami v kresťanskej Európe. Čast tej moci zostala v rukách kresťanských panovníkov, ale čoraz viac začal nadobúdať vplyv židovských úrokových úžerníkov, benátskych bankárov a ďalších ktorí si hodne pomohli pádom templárov, keď stratili jedinú skutočnú konkurenciu. Ale takto sa to v KSB nepíše, však.
Ako može niekto presadzovať biblický projekt, keď nemá kontrolu nad financiami ? Chceš povedať,že neplatí výrok :

"Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa a potom mi bude jedno ,kto robí zákony”.

Chceš toto znegovať ? Až podĺa teba RKC je výmyslom GP a templári jej nástroj a podĺa teba sa GP rozhodol zlikvidovať templárov a presunúť moc z templárov a RKC inde, tým ,ktorí začali vydávať, ovládať, kontrolovať peniaze Európy, tak tí sú minimálne od 14 storočia zodpovední za súčasnú situáciu a tento tvoj slávny a zle označený biblický projekt. A , Paľko, to RKC a ani kresťanstvo nebolo. To začína od 14 storočia výrazne oslabovať, ich, moc, vplyv a ovládanie...I keď trvalo storočia, kým ich totálne oslabili...Ale o tom sa v KSB podrobne už nepíše..
KSB zločiny talmudizmu, judaizmu spája s kresťanstvom a práve to je tá špinavá manipulácia..A práve preto nenazýva projekt zotročenia sveta správnym názvom judaisticko - talmudský projekt, ale biblickým, čo evokuje,že je za to zodpovedné krestanstvo. Špinu a zločiny iných takto hádže na RKC, kresťanstvo ,aby zakryla skutočných vinníkov súčasného marazmu sveta.I z toho vidieť, že KSB je projekt masonov, pretože každý, kto študoval masonov vie,čomu a komu slúžia..

" viera sa nasadzovala ohňom a mečom, neskôr aj strelnými zbraňami
- staré artefakty sa spravidla komplet ničili (to platí aj doteraz - len tak náhodou nejakí teroristi niečo vyhodia do povetria, niečo zapália = ničenie stôp minulosti)
- kto nesúhlasil, tak šup s ním do ohňa, alebo visel na nejakom stromčeku."

možeš dať = to robil najmasovejšie islam a Mohamed, ktorého obhajuješ...

... Ve jménu žádné jiné ideologie nebylo prolito tolik krve jako ve jménu islámu. Podle některých historiků zemřelo pod jeho mečem jenom v Indii víc než 80 milionů lidí. Další miliony byly zabity v následujících stoletích během nájezdů na Persii, Egypt a jiné země. Toto krveprolití trvá dodnes. Podle některých odhadů zmasakrovali islámští mudžahedíni za posledních čtrnáct století 280 milionů lidí.

Pokud k tomuto číslu připočteme množství muslimů povražděných jinými muslimy, je výsledná cifra šokující. Devět z deseti konfliktů probíhajících po celém světě se týká muslimů, kteří tvoří pouhou pětinu světové populace. Statistickým průměrem to znamená, že u muslimů je obludná šestatřicetkrát vyšší pravděpodobnost, že své konflikty budou řešit násilím, než u zbytku lidstva....

"A o Lutherovi si sa nič pozitívne nedozvedel, len tie špinavé zvrátenosti, ktoré si tu skopíroval?"

Tie, podĺa teba zvrátenosti, sú len pravda a napísali to jeho kolegovia, protestanti...Okrem toho nie je problém dodať priamo citácie od samotného Luthera z jeho diel. Je to to samé, čo som sem dal,takže nehraj, Paľko, komédiu, nič si nevyvrátil...

"Lutherovu mravnosť určite neobdivujem, ale je do istej miery vyššia, ako bola u mnohých hierarchov RKC, tej doby."

Pekná manipulácia a lož.Lutherova mravnosť rozhodne nebola nejakým priemerom správania sa prelátov RKC, ale hodne nižšia.
Dobrí a zlí ĺudia, aj morálne sa nájdi v ľubovoľnej inštitúcií.Aj v RKC.

"A preto nasledovali povstania, vraždenia, katolícko-protestantské vojny, pričom oba znepriatelené tábory kultov sú postavené na "pravdivej" biblii. Tak kde je problém?"

Strata kontroly RKC - kresťanstva v Európe nad financiami dala túto finančnú zbraň do ruky nepriateľom kresťanstva a tí mohli vo zvýšenej miery po likvidácií templárov financovať nepriateľov kresťanstva, vrátane islamu, aby vytvorili, herézy, sekty, financovali ĺudí, ktorí rozbíjajú jednotu RKC a kresťanstva...Islam tiež po páde templárov značne posilnil aj v Európe, koho to bolo cieľom ? Templári totiž bránili Európu aj pred islamom a finacovali výpravy, ktoré realizovali obranu kresťanstva pred islamskými nájazdami do Európy a ich agresiou..
Prakticky tie entity, ktoré finacujú v dnešnej dobe vraždenie ISIL, finacovali v histórií tých, ktorí podkopávali jednotu RKC a likvidovali skutočné kresťanstvo v Európe.
Odtrhnutie Holandska, Anglicka od RKC niekto pekne už v tých časoch organizoval, zafinacoval, žiadne náhody..Ale to, by si, Paľko, musel sledovať dejiny komplexnejšie a netvrdiť, ako baran KSB, že to všetko GP a GP nikto nenájde a nesúdi, pretože riadi bezštruktúrne a sú to hierofanti z Egypta, ich potomci...To je pekné, akurát na odvedenie pozornosti od skutočných zločincov, ale na inteligentných ľudí to neplatí..

"alebo ten Baphomet, ktorého vyznávali Templári (majstri a veľmajstri boli vyššie zasvätení a vedeli, že Ježiš nebol žiaden Boh a celé "kresťanstvo" na báze biblie je podvrh, takže rituálne pľuli a šliapali po kríži a pod. ...-)) )."

Nedokázaná manipulácia a lož...Dokonca aj samotný Boh potvrdil v rámci toho,čo KSB uznáva, ako reč životných okolností,že keď krivo odsúdený veľmajster rádu templárov sa pred hranicou, kde ho upálili dožadoval spravodlivosti na svojich vrahov a preklial ich, tak ho Boh vyslyšal a do roka pápež, Filip Pekný aj Nogaret umreli..Keby hierarchovia templárov uznávali Baphometa, tak by veľmajstra templárov Boh ťažko vyslyšal, ibaže by skutočným bohom bol Baphomet.Paľko, si myslíš, že som taký naivný, aby som tejto tvojej podlej manipulácií uveril ?

Ani súdy nedokázali v skutočnosti vinu templárom, ktorých mučili a obvińovali ich zo zločinov, ktoré nespáchali...Aj pápež, ktorý ich zradil, dobre vedel,že sú nevinne odsúdený a preto aj jeho Boh potrestal...

Nedávaj RKC do koša so satanistami ako bol Trockij, také niečo a takto prekrúcajú a špinia na RKC len masoni...

" choď napr. do Paríža a vyžiadaj si dobové dokumenty z r. povedzme 1200 - 1300 o Templároch a sám sa presvedč),"

Nebuď naivný. Hádam si nemyslíš,že pojdem do Paríža ,aby som zistil, či klameš alebo nie...

Čo sa týka publikácií, čo som sem dal od historika,tak tie práve tvrdia, že templári ÚROK nepoužívali, ale iné metódy pre zisk..

Aj sa som písal o tom,že nepoužívali ÚROKOVÚ úžeru, nič viac...Ale ty rozdiel medzi úžerou a úrokovou úžerou nevidíš a nechápeš a ani jej rozdiel na ekonomiku v čase...

"Keď si od teba požičiam 1 000 jewro a budem musieť vrátiť o rok 1 400 jewro je tam úrok, alebo som len zaplatil poplatok? ..-))"

Tu je dokaz...

Ostatne ani v časoch templárov neboli oni jediní, čo požičiavali peniaze...Keby boli takí odporní úžerníci, ako naznačuješ, tak by ich nepoužívali králi tej doby a nezverovali by do ich úspory svoje zlaté poklady a rezervy...

...Templáři měli obrovské jmění z části přímo v penězích, a proto se nijak půjčkám nevyhýbali. Zisk realizovali tak, jak bylo tehdy zvykem, obvykle tím, že dlužník se upsal na vyšší částku, než obdržel. Jedině půjčky králům a panovníkům byly pro templáře pasívní, ovšem v tomto případě počítali představení Templu s politickým ziskem....

Odpovedz ohĺadom používania úroku, ako sa snažíš dokázať u templárov, prečo neboli obvinení z toho,že používali v obchodných zmluvách ako kresťania úrok, ktorý pápež zakazoval ?

Ale na to, klasicky, neodpovieš, pretože by si musel priznať, že hoci možeš vyrobiť z templárov úžerníkov, iná vec je urobiť z nich úrokových úžerníkov, čo bola dovolená domémna židov v tých časoch a kresťania ju mali zakázanú...
A práve ÚROKOVÁ úžera v čase je nebezpečná a omnoho hrozivejšia, ako bezúroková úžera na spoločnosť.

Čo sa týka masonov, tak po likvidácií templárskeho rádu, isteže sa templári rozpŕchli kdekade a aj do Škótska, lenže skutoční templári, ktorí počas prenasledovania nezradili Cirkev, akurát niektorí, tí, čo sa nezmierili so zradou pápeža sa možno odvrátili od RKC, lenže to už nebola povodná organizácia templárov, ale odpadlíci, ktorí sa mohli neskor stať nepriatelia pápežstva a RKC...
Ale templári nie sú žiadna organizácia, z ktorej sa vyvinuli slobodomurári i keď tí prevzali časť ich symboliky...
Okrem toho 14 storočie, nie je čas, kedy slobodomurári vznikli, oficiálne sice v 18 storočí, v realite iste skor, ale 14 storočie to nebolo..
Johaniti to bol oficiálny kresťanský rád, a nie masoni...

Přidat nový příspěvek