Re: Moj pocit

Oracle 911 | 16.05.2018

Ježiš neplánoval založiť cirkev lebo veľmi dobre vedel, že jeho učenie sa týmto pokriví.
To, že niekto vložil Ježišovi túto vetu do úst vlastne pripravil pôdu na to aby bola vytvorená cirkev, ktorá nielen bude kriviť Ježišovo učenie ale aj urobí z neho Boha. Ostatne pre GP pôvodné Ježišovo učenie ešte stále predstavuje nebezpečenstvo a preto silou mocou nielen pretláča svoje veci a zamlčiava to, čo Ježiš skutočne povedal ale z minulosti aj prenasledoval každého, kto len náznakom chcel žiť podľa nich.

Čo sa týka RKC v súčasnosti, pre GP je už nepotrebný nástroj, ktorý dávno prežil svoju použiteľnosť.

Přidat nový příspěvek