Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 14.05.2018

> Takže, človek, ktorý neprijme vaše učenie a verí na Ježiša ako Boha je kryptosatanista.

Řeč byla o tobě konkrétně, nikoliv o křesťanech, tak si nevymýšlej. A když už cituješ, proč vytrháváš věty z kontextu a neuvedeš celý příspěvek?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: svědomí

Hox | 08.08.2017

Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu.
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

Co se týká typů psychiky, KSB nikoho nedělí ani se nechystá, jen popisuje reálný stav který existuje. Tím že popíšu to, co reálně existuje, tak nikoho nedělím, jen odhaluji to, co bylo dříve skryté, což některé běsí doběla, viz tvůj případ.

Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev, takže nikoliv, pokud dosáhneš lidského typu psychiky, určitě nebudeš posedlým militantním katolíkem jako nyní.

Každý má možnost stát se Člověkem, to znamená i katolík. KSB nikoho nehodnotí, jen informuje, že existují takové a takové typy organizace psychiky a stojí na tom, že normou danou Bohem pro člověka je lidský typ psychiky, což je něco, s čímž může souhlasit každý normální člověk, bude s tím mít problém snad jenom zatvrzelý démon.

Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace), ovšem nenapsal jsem nic ve smyslu, že podobný člověk je postižený, to je zase tvůj výmysl.

Napsals: "...taký človek nemože mať podĺa teba normálny intelekt a intuíciu, teda je postihnutý..."
- další lživé tvrzení tvojí strany, nepsal jsem nikde o tom, že co někdo může nebo nemůže mít.
Snažíš se podsouvat nějaké hodnocení a zařazování, ačkoliv za svůj typ psychiky odpovídá před Bohem pouze každý sám a člověk může hodnotit vždy jen zpětně, podle skutků. Kdo řekne "jsem Člověk", jen se podepisuje že je démon. Pokud bys měl argumenty a nebyl demagog, neměl bys potřebu takovýchto psychologických manipulací.


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/odpovedi-v-m-zaznobina-na-vybrane-otazky/

Přidat nový příspěvek