Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 14.05.2018

"Je to podobne ako s absolútnou detinskou dôverou, o akej hovoril Ježiš, že aj hory prenáša. To, či človek absolútne dôveruje, sa dá ľahko overiť práve v tom, či sa mu splní o čo požiada... Ak sa tak nestane, tak jeho viera má v podvedomí trhliny, a iba si myslí, že verí absolútne..."

Toto, podĺa mňa chápeš nesprávne, pretože to berieš doslovne.
Možeš mať akúkoľvek vieru, vačšiu ako hory, ale až si želáš niečo, čo si neželá Boh, nesplní sa ti to...A nepomože potom ani viera a ani absolútna dovera...

Spočiatku som si myslel,že si odpadol od kresťanstva, kvoli chybám kléru počas histórie RKC a nedokázal si oddeliť ľudskú činnosť RKC od sviatostnej. Ale ,ako vidím, problém vidíš hlbšie, a to v podstate kresťanskej viery...

Podobné otázky som si kedysi kládol aj ja. A to som vychovaný od začiatku ako katolík...Mohol by som rozoberať jeden problém po druhom, ale tu na to nie je priestor...
Mal by si pochopiť, že kto si ty, aby si súdil Boha, jeho konanie a spravodlivosť...Myslíš si,že človek so svojím poznaním, chápaním toho, čo je spravodlivosť sa može rovnať Bohu ? Že my vidíme do vecí a súvislosti, ako on, Tvorca ?
Jedna vec je chápanie ľudskej spravodlivosti a druhá je chápanie tej Božskej.
Na chápanie Božskej spravodlivosti nemáme dosť rozumu a poznania. Možno tak po smrti sa ľudskýá duša dozvie viac, aby chápala Božskú spravodlivosť a jej súdy.
Keď som tieto problémy riešil , tak som hodne čítal roznych autorov kresťanskej literatúry a porovnával aj s inými náboženstvami...
Rovnako, neviem,či si sledoval indície kresťanstva, ktoré má jedine kresťanská ápoštolská cirkev, ktoré poukazujú na jej pravosť, islam nič také nemá..

Dokázané zázraky, písomne, úradne potvrdené, stigmatizácia, eucharistické zázraky, krvácanie kresťanských soch, Turínske plátno, obraz Guadalupská Mária, svatí ,ktorí presne prorokovali búducnosť,

Neviem, možno ti to nič nehovorí.

Peklo Panna Mária ukázala pastierikom vo Fatime a nie som toho názoru, že ide o podvod, vzhľadom aj na 10 min. slnečný zázrak, zdokumentovaný aj v tamojších novinách, ktorý videli tisícky ľudí...

Zvláštne je,že za teológiou RKC vidíš talmudizmus, ale za učením KSB, ktoré podsúva islam, ako najlepšiu pravdu o Bohu, talmudizmus nevidíš..Ale to je už tvoja vec...

Prajem ti, aby si v živote prišiel ku skutočnému poznaniu, skutočnej pravde o Bohu...KSB ju podĺa mňa nepodáva...Přidat nový příspěvek