Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 13.05.2018

"Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

Jardob, zamysli si nad týmto, čo si napísal...
Nie je cieľom KSB vychovať človeka, ktorý žije podľa svojho svedomia na základe osobného kontaktu s Bohom v súlade s Božím zámerom ?

Až taký konceptuál tak, ako ty akceptuje morálku - etické hodnoty KSB a súčasne to prijme jeho mravnosť, ako u teba, tak jeho svedomie bude reagovať len na porušenie etických noriem KSB...

Lenže nevieš ani ty a ani nikto, či etické normy KSB -morálka KSB je v súlade s BOŽÍM ZÁMEROM...

Prakticky si priznal, že svedomia človeka sa neozýva na základe osobného kontaktu človeka s Bohom, ale len s tým, s čím sa podvedome stotožňuješ, v tvojom prípade morálka a etika KSB, ktorú si prijal za svoju mravnosť....

To znamená, že KSB vobec nemože vychovať svedomia človeka v súlade s Božím zámerom, pretože ho nepozná.
KSB može vychovať svedomia človeka, len v súlade s morálkou a etickými hodnotami KSB, lenže, vobec nevieš,

ČI ETICKÉ NORMY, MORÁLKA KSB JE V SÚLADE S BOŽÍM ZÁMEROM.

Takže, jardob, prakticky KSB nemá patent na to, čo si želá Boh, čo a aké morálne princípy a hodnoty uznáva BOH. KSB len učí svoje etické normy, svoju morálku, ktorú mravnosť ľudí, čo prijímajú KSB potom uznávajú za svoju hodnotu pre svedomie ako aj ty...

Z toho vyplýva, že KSB svojou morálkou ovplyvňue svedomie ľudí, čo ju prijali = SVEDOMIE ČLOVEKA URĆUJÚ NEZNÁMI AUTORI KSB a ŽIADEN BOH A ANI OSOBNÝ KONTAKT S BOHOM..

A toto tvrdím od začiatku, že autori KSB vychovávajú svojho človeka...

Jardob, ty si odvrhol kresťanskú morálku, tvoja mravnosť prijala morálku KSB autorov a preto sa ti neozýva svedomie..
Ale príde čas, keď budeš uvažovať nad tým, či kresťanská morálka, nieje tá skutočná pravda od Boha a nie morálka neznámych autorov KSB...

Přidat nový příspěvek