Re: Re: Re: názor

ľudo | 13.05.2018

Ano, presne,
bod 2 a 3 sú ponicejské lži
Konštantínových "poradcov",
schované v inak správnych tvrdeniach.

Úlohou týchto mín je zničiť pôvodné Ježišovo učenie,
kresťanstvo.
Dokážeš rozlíšiť pravdu od lži,
alebo slepo veríš autoritkám Julčo?
Máš vlastný, Bohom tebe pri narodení darovaný mozog-rozum,
alebo nie?

Přidat nový příspěvek