Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

"Svedomie sa ozýva len v súlade s tým, s čím sa vedome a podvedome stotožňuješ. Ak sa z niečim nestotožňuješ, tam sa svedomie neozve."

Takže tebe sa svedomie stotožnilo s morálkou KSB a tvoja mravnosť ju prijala...

Takže teraz prakticky si sám priznal, že nie je to individuálny kontakt s Bohom, čo oplyvňuje tvoje svedomie, ako učí KSB, ale morálka, ktorú si z KSB prijal, pričom 100 % nevieš, či je správna, len tomu veríš a na základe nej sa ti ozýva svedomie..

Prakticky si tým potvrdil, že svedomie človeka sa neozýva, na základe individuálneho kontaktu s Bohom, kde človek žije v súlade so svojím svedomím. Ale hlas svedomia sa ozýva na základe morálky a mravnosti, ktorú človek prijme, pričom nevie,či je správna a takú si ju želá HNR alebo Boh.

Neviem,či si si to všimol, ale prakticky si poprel tézy KSB..

A ktoré etické normy kresťanskej morálky si uznal za chybné ?

Přidat nový příspěvek