Re: Re: Re: Re: Re: názor

jardob | 11.05.2018

Július, časy sa menia, aj v časoch môjho štúdia sa mi vynáralo množstvo nezodpovedaných otázok, niektoré veci sa mi zdali protirečivé, iné neetické. V tom čase u mňa víťazila viera nad rozumom. Dnes veci už vnímam inak, informácie ktoré som v minulosti nazhromaždil mi dnes vytvárajú inú mozajku, a z "písem svätých", popri pravdivých fragmentoch mi odtiaľ trčia uši ľudských manipulátorov, aby veci nešli tou najideálnejšou cestou k Bohu, ale tou najpomalšou a najkomplikovanejšou, aby ľudskí "elitári" z toho vyťažili čo najviac, s výdatnou pomocou skupín a davov, ktoré chápu menej ako oni.

Inak niekde si písal čosi v duchu, že ak som bol kedysi kresťan a študoval teológiu, tak sa mi bude ozývať svedomie pri prezentovaní súčasných názorov... Julius, lenže ty si mýliš svedomie so spoločenskou morálkou. To nie je vôbec jedno a to isté. Mne práve svedomie pomohlo vytrhnúť sa z rúk cirkvi, keď jedno z etických protirečení u mňa vyvinulo taký veľký tlak na psychiku, že som bol nútený všetko prehodnotiť. A som rád, lebo viac ma zaujíma pravda ako taká, než príslušnosť k nejakému smeru. A zatiaľ sa mi darí napredovať. Cítim vnútorný pokoj, vyváženosť a hlad po neprotirečivom poznaní.

Přidat nový příspěvek