Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.05.2018

Tá veta je naprosto jasná.
A to taká, že Boh je len jeden, čo do podstaty toho,čo je Boh, ale sú v ňom 3 osoby.
Podobná analógia je aj v prírode, voda je do podstaty H2O, ale existuje v 3 skupenstvách a v nich má odlišnú formu, prejavy, ale podstate je nemenná, teda H20.
V Bohu viac osob nie je. Aj ty može plávať celý vo vode, voda ťa obsiahla, ale podstata voda stále zostáva H20, nezmení sa na tvoju podstatu a o tom to je...A to ani napriek tomu, keď si v tej vode celý ponorený..
Ty zostávaš človek, voda zostáva do podstaty H20.

3. Neviem teda, ako sai študoval teológiu, keď kladieš tieto otázky. Preštuduj si ju znova a tam nájdeš odpovede...

Ten text chápeš zle. Ježiš prišel preto, aby ľuďom ukázal ako majú žiť ,aby sa spasili a aby im otvoril nebo, ale to mohlo byť otvorené len jeho smrťou na kríži - vykúpením...

Keď tak čítam tvoje názory, nechce sa mi veriť, že si kedysi študoval teológiu... :-)

Přidat nový příspěvek