Re: Re: Luxi, mohl bys slovy definovat, cos myslel tím "védistou"

Petr B | 08.05.2018

Hoxi, to je na delší povídání, protože ten materiál jaksi vylévá s vaničkou i dítě. Asi jsem měl štěstí, že jsem před 30 lety narazil na systém "Jóga v denním životě"- https://www.yogaindailylife.org/
kde cílem opravdu není výlučnost, ani nafukování ega, naopak.
1) V prvním pokusu o reakci bych se odvolal na "ZÁKON ČASU". Dnes je již nejen možné, ale i nutné, aby určité pojmy, nauky, poznatky (včetně KSB) šli k široké veřejnosti, ale dříve to NEŠLO, ať už kvůli perzekucím nebo problémům mnoha lidí s udržením holé existence. (A stejně to zatím ještě vyvolává usilovný odpor autorit vypěstovaných pro davo-elitární systémy.)
2) Lux zesměšnil duchovnost i esoteriku prostě jako celek. Bůh k nám mluví jazykem ŽIVOTNÍCH OKOLNOSTÍ (Veličko) a různé esoterické disciplíny tu mohou nemálo usnadnit čtení a POROZUMĚNÍ odpovědi, včetně odpovědí na odvěké otázky, jako například: Kdo jsme? Proč jsme sem přišli? Co tu děláme? Děláme tu to, proč jsme sem přišli? Kam půjdeme potom?
3) Ve všech dobách existovali ojedinělí lidé, o něž bylo postaráno a mohli se věnovat poznávání a předávání určitých prvků "moudrosti žití". Zavrhuje se snad i tradiční role volchvů? Nyní (po odstavení GP od globalizace, po pádu finančního zotročení a po odtajnění již osvojených, leč utajovaných technologií) už bude pro všechny více prostoru na osobní duchovní růst (neztotožňovat s jasnovidectvím a telepatií, ale s člověkem, který má vzrůstající tendence jednat optimálně i z hlediska celku, protože má sdostatek otevřený a funkční obousměrný kanál s NHŘ), viz cíl nabytí psychiky typu Člověk.

Přidat nový příspěvek