Re: Re: Re: 3

Libor Smetana | 07.05.2018

Pojem Bůh a jeho analogie s jinými obdobnými termíny
Úvod
Vyvodil jsem si zcela shodný závěr na pojmy:
1. BOH (=MIERA vsetkeho, Miera mier) cez
2. DUCHA (=IN-FORMACIU, prenos svojich celostnych obrazov - lat. "Forma", s ich konkretnymi podrobnymi ciastkovymi mierami, tvori-sTroji
3. SYNA (=MATERIU, svoje dieta, jeden svet, materializuje, zhmotňuje materiu vo vsetkych jej formach.
ale po druhém přečtení článku a prohlížení obou ilustračních obrázků mi vznikl obrazně-pojmový nesoulad.
Jak správně definovat Boha? Jako Míru, nebo jako M-I-M?
Anebo to první tvrzení (Bůh je míra) je pro pochopení Míry jen zjednodušení?
A to druhé (Bůh sedí na pyramidě, jejíž hroty hran základny tvoří M-I-M (Otec-Duch-Syn) jako komplexní pohled?

Př. 1)
„Bůh-(Nej) vyšší intelekt učinil Člověka (nižší intelekt) k obrazu svému“.
Nižší Intelekt-Duše člověka.
Intelekt chápat zjednodušeně jako Míru „ideálně vyvažující poměry, stavy atd.“ mezi Materii a Informací.
Tzn., že Intelekt (tedy Bůh) je pouze Míra?

Př. 2)
Nejvyšší intelekt-Bůh.
Člověk jako nižší intelekt sestává z M-I-M
Intelekt chápat jako Informační algorytmiku kódováním vázánou na Materiální nosič prostřednictvím vyvážených Měr?
Potvrzuje to, že Bůh je M-I-M?

Př. 3)
„Bůh vše rozměřil Mírou“. Vylučuje toto tvrzení z Koránu, že Bůh je pouze Míra, protože Míra je jen jeden (z jeho tří) nástrojů?
Co ty dva obrázky v textu s Bohem na vrcholu pyramidy?
Pozn.: (Osobně jsem nepochopil, proč jsou rozdílné v popisech ano/ne ve svých spojení tří podstat-Otec, Duch svatý, Syn?)*1) viz Závěr
Jediný Bůh má tedy tři podstaty: M-I-M? (Bůh jako oddělená Trojice je samozřejmě nesmysl.)

Př. 4)
Analogie s Védami Mgr. Kozák popisuje ve védách trojjednotu, ale nepopisuje Boha, zamítá módní straroslovanské védy (nekoncepční zmatek), popisuje Světlo poznání dávající život symbolickým vytvořením „prostoru“ mezi Duchem (Informací) a Hmotou (matérií). Analogem Světla poznání je zde patrně Míra.
Světlo poznání šířené všech stran–Kristus
Světlo poznání v lidské duši-vnitřní Kristus
Duch-Otec nebeský (Informace)
Spodní vody-Matka země (Matérie)
Světlo poznání vytvářející život je třetí síla mezi dvěma výše uvedenými (Otec a Matka).
Světlo poznání je tedy Míra (vytváří prostor života) vyvažující ideální poměry, stavy atd. mezi Materii a Informací
Vševesmírná Míra- nejjasnější světlo poznání?
Př.: Caduceus
Dva hadi reprezentují Matérii a Informaci, hlavy proti sobě reprezentují fakt, že ani rozvoj matérie nemůže předehnat rozvoj informace, ani naopak, a žezlo uprostřed reprezentuje Vševesmírnou Míru, podle níž probíhá rozvoj duchovních i materiálních forem. Rozšiřování spirál symbolizuje postupné zesložiťování forem,….
Je tedy toto světlo poznání (Míra) Bohem? Což vyvrací, že Bůh je M-I-M?

Př. 5) Věty z odkazu Vidění světa KSB
Vidění světa KSB spočívá v tom, že objektivní realita, to je trojjednota Matérie-Informace-Míry plus Všedržitel (Tvůrce, hierarchicky nejvyšší řízení, Nadvesmírná realita), všechny věci jsou navzájem propojeny a nic se neděje náhodně.
Vše existuje v Míře a Míra existuje ve všem, Vševesmírná Míra jako objektivní prvotní kategorie reality určuje hranice možného, odlišuje možné od nemožného.
Neexistuje ani abstraktní míra sama o sobě, Míra je ve všem a vše přebývá v Míře (opět si lze zkusit představit například "obecný tvar", tj. žádný konkrétní)
Tyto věty z textů KSB zase ukazují Boha nad Třemi (sjednotitel Třech? Má tři apostáze?) Je to tedy sjednotitel M-I-M?

Pozn. k ilustracím v překladu*1)
1.Schéma Boha s pyramidou s JE/NENÍ si nedovedu vyložit. Co schéma s různě přiřazenými znaky JE/NENÍ vyjadřuje?
2.Schéma pyramida s pozadím chrámu znamená? Bůh sezdal Otce, Syna i Ducha?
Bůh je tedy sjednotitel, tedy současně = M-I-M?
Díky za nápovědu
Libor

Přidat nový příspěvek