nové "dogmy" nahrazující "staré dogmy"

Libor Smetana | 04.05.2018

Skutečné Védy byly védy Indoevropské s historií více jak 5 000 let př. n. l. Uznávaly Boha jako 1 ze tří sil. Nic staršího dochované v originálním prastarém a prapůvodním jazyku - sanskrtu není.
Tzv. Slovansko-árijské védy jsou splácanina starých znalostí šířena v posledních desetiletích.

Přidat nový příspěvek