Re: Yeshua

Hox | 05.05.2018

Když se nad tím zamyslíš, fakt existence egregoriálních slunečních kultů v době před Ježíšem, založených na "zmrtvýchvstání" "boha" (Mitra, Osiris a mnoho dalších), nemá nijakou spojitost s tím, zda Ježíš existoval nebo ne. Z pohledu světového zákulisí by totiž bylo optimální právě vyrobit z Ježíše a křesťanství další variaci tohoto odzkoušeného kultu, což se i historicky reálně stalo.
Kromě toho, odmítat fakt existence "věcí mezí nebem a zemí", Zjevení, mimosmyslového vnímání, proroctví, existenci "jemných světů", Hierarchicky nejvyššího všeobjímajícího řízení atd. znamená postavit se proti historické zkušenosti lidstva, tak i rozumu, i když drtivá většina lidí to dnes vidí jinak. To ale o ničem nesvědčí, protože síla je v pravdě, ne ve velikosti názorových skupin.

Přidat nový příspěvek