Re: Druhá možnosť?

Som všetko vo všetkom | 03.05.2018

Evanjelium podľa Jána a apokalipsu napísal sv. Ján-opoštol Ježiša Krista. Tento človek s ním chodil , Jeho počuval a bol aj pod krížom pri Ukrižovaní.
Čo ešte chceš viac? sv Ján ti mal nahrať nejaké video alebo čo?
Je napísané: TEN KTO NECHCE UVERIŤ? NEUVERÍ ANI KEBY MRTVY Z HROBOV VSTALI.

Přidat nový příspěvek