Cui bono?

Ejm | 01.05.2018

Komu a čemu prospívá, že byla zde uveřejněna právě tato část z knihy ?
Zveřejněním této části ten, kdo ji zveřejnil, jí přikládá zvláštní význam.
V této době je poměr mužů a žen u nás/ČR, Slovensko/v pořádku,
není tady žádná krizová situace (nedostatek mužů po 2 sv.v. atd).
Komu zveřejnění-zvýraznění této části z celku prospělo, ať si každý vyhodnotí sám.
Podle mého názoru se tím zbavujete zájmu žen o studium KSB..
Právě těch žen, které rodí a vychovávají děti.....
KSB tvoří muži a to tak, že je pro muže.

Přidat nový příspěvek