Poučný zážitok

Fidelito | 26.04.2018

Ďakujem za vykonané úsilie a dobre prevedené titulky. Film je slušne spracovaný a najmä veľmi účelným spôsobom vykresľuje širšej verejnosti mechanizmy mocenských štruktúr a síl. Takýmto "hravým" spôsobom je možné priblížiť širšej verejnosti
skutočnosti, ktoré sa z prívalu západnej propagandy nemôžu dozvedieť. Nepochybujem, že si seriál pozrú desiatky tisíc divákov v našich krajinách a čo - to pochopia.

Přidat nový příspěvek