Re: Re: Re: Re: Anglicko sa vyžilo

mdmml | 25.04.2018

Nemyslel som to, že by sme si protirečili. Skôr sa mi javí projekt V4 vzhľadom na obsah Vyšegrádskej zmluvy, ako monarchistický. Teda o pokus elity spoločne si obnoviť, alebo zaujať určité hierarchické privilégia, status, vzhľadom ku rímskej korune 2.0 , teda Bruselu a potvrdenia privilegovaného stupňa riadenia našich národov cez V4 v prospech SRR 2.0 pri čom je cieľom uznanie tohto statusu a získanie monopolu na pôžitky z tohto plynúce s uznaním, takpovediac, určitého stupňa autonómie vazalského stupňa so súhlasom platiť dane do rozpočtu SRR 2:0 výmenou za ochranu a uznanie tejto pozície voči GP a kurátorom biblického projektu ale aj podriadeným elitám a národom.... Ak som sa teda správne vyjadril.

Přidat nový příspěvek