Re: ruský svet?

Hox | 21.04.2018

Co je myšleno pojmem ruský svět (ruská civilizace), ideály ruské civilizace, je vysvětleno na tisíci místech v textech KSB, ve videích (Zaznobin, Veličko, Jefimov...), v pořadech Pjakina a jinde: civilizace se od sebe liší svými ideály, nikoliv aktuálním stavem společnosti. Ideálem ruské civilizace je spravedlivost, společnost bez parazitování člověka na člověku, soubornost.
Co tedy znamená výrok Pjakina, že časem se "russkij mir" rozšíří nevyhnutelně na celou planetu? Jen tolik, že časem pod tlakem životních okolností přijmou ideál spravedlivosti jako civilizační ideály všechny společnosti a kultury, protože v opačném případě proběhne jejich samolikvidace v důsledku tlaku okolností. Samolikvidace západní civilizace už například aktivně probíhá cestou biologického vymření a degradace.
To slůvko "nevyhnutelně" je na místě ne proto, že někdo bude někomu něco nutit nebo někoho přesvědčovat, ale jednoduše proto, že pokud se zformuje globální civilizace, která nebude založena na spravedlivosti, současná globální civilizace skončí. Kdo se trochu orientuje v KSB, tomu tyto souvislosti musí být víceméně jasné.

Autor článku není člen autorského kolektivu KSB, ale student/stoupenec podobně jako my, proto podsouvat jeho osobní názory nebo chápání různých pojmů jako univerzální chápání daných pojmů v KSB není nijak opodstatněné. V minulosti měl spoustu skvělých a užitečných rozborů (série o Zprávách a událostech), momentálně v daném případě nezvolil celkem správně slova, ale z kontextu je očividné, že neměl na mysli slovanské národy obecně, ale mluvil o Ukrajině a její roli v dějinách, která skutečně historicky reálně hrála roli mravní nákazy, šíření vlivu Západu (viz například práce historika Pyžikova ohledně cest, kudy vnikali jezuité a katolicizmus a další "lahůdky" do Ruska) a GP má za cíl zachovat tuto líheň banderizmu i do budoucna (opět o tom Pjakin mluví skoro pořád, a je to probíráno v dalších materiálech KSB). Každopádně, osobní názory libovolného studenta KSB nelze automaticky ztotožňovat s pozicemi KSB, kdo si KSB sám nastuduje, pochopí o čem ve skutečnosti je a o čem rozhodně není.

Co mě však trochu udivuje je to, že je někdo tak rychle připravený kvůli názoru jednoho člověka, který nepatří mezi autory KSB, (a lépe řečeno kvůli tomu, jak ho on pochopil) napadnout práci desítek lidí za desítky let, která nemá ve světě obdoby a nabízí neskutečně mnoho.

Přidat nový příspěvek