Kdo/co je GP?

Oldřich | 16.04.2018

Ahoj konceptuálové a podporovatelé KSB/DVTR...

Rád bych vyjádření těch, kteří se domnívají, že znají odpověď či mají co přinést do diskuse požádal o jejich definici a pochopení "Co/kdo je globální prediktor"? Respektive proč je jeho definice vágní?

Ano, Pjakin to opět vysvětluje a to mi potvrzuje, že tato otázka i přes 4-5 let pořadu Otázka-Odpověď a mnoho vydaných materiálů je stále aktuální. Pokud neznáme přesnou definici pojmu, zamezuje nám to plnému pochopení všeho, co je s tím spojeno.
Nečetl jsem všechny materiály KSB, však je někde více rozebírán co/kdo je GP a jeho pochopení?
V koncepci je dobře popisována konceptuální moc/nestrukturní řízení, tedy nástroje které GP používá. Tyto nástroje dále jsou na příkladech ilustrovány v Otázka-Odpověď pana Pjakina, ale samotné vysvětlení kdo/co je GP chybí.

Mám dojem, že obecně je to vnímáno jako "širší neidentifikovatelné zlo", temná stránka světa a v ezoterice možná označované pojmem "temné síly".
Proč KSB/Pjakin jasně nedefinují tento pojem? Je to proto, že nechtějí zatím odkrýt některé věci?
A kde KSB/Pjakin získali informace o funkci GP?
Jak se člověk stane globalistou?

Jak já chápu GP z doposud načerpaných informačních zdrojů je přibližně takto:
Před mnoha tisíci let přišla doba temna a mysticismu a někteří jedinci zjistili, že pomocí "vědy obraznosti" tj. pomocí obrazů/myšlenek/symbolů je možné ovládat ostatní lidi. Jejich pokroucená etika vedla k oddělení od boha (jednoty) a chtěli bohu dokázat, že oni dokážou řídit svět, respektive jej dovést do takového stavu, kdy bůh sám se bude muset zasáhnout/setkat se s nimi.
Postupně tak začali řídit svět a vést ho k záhubě. (Zde čerpám z knihy Zvonící cedy Ruska - Vladimír Megre). Z toho vznikli žreci o kterých již máme záznamy ze starého Egypta. Postupně vylepšovali mechanismy vládnutí světa, tajná společenství, vytvoření židovského národa apod.
Vládnou neviditelně, bezstrukturně, především pomocí obrazů, které podporují všudepřítomnými symboly a našeptáváním konkrétním lidem, co mají udělat.

S touto definicí jsem poměrně spokojen a různé střípky od p. Pjakina doplňují určité mechanismy, které vytvořili. Jako dvě křídla GP apod.
Ale jakmile se začnu dostávat více do praxe, tak se vše začíná více stávat vágním a tápavým. Když má GP takovou moc, proč se mu nyní nevede a ztrácí řízení? Jak se globalisté stanou globalisty? Jak dostávají návody? Je to tak, že prostě vypozorují určitý vzorec nebo jsou tomu přes tajné spolky vedeni? Je zjevné, že různé tajné a dnes i částečně veřejné spolky předávají určité informace...
Zdá se též, že GP nejedná tak bezstrukturně, jak je p. Pjakinem předkládáno, ale zřejmě přes tajné služby a v dnešní době moderní technologie je schopný na konkrétních místech způsobit katastrofy apod., jak Snowden upozorňuje, že na přehradách, uzlech rozvodných sítí je instalován malware, schopný je odstavit od provozu...

Můj pocit je ten, že pokud správně nedefinujeme tuto strukturu/sílu nazývanou souhrně Globální Prediktor, tak se jen těžko dostaneme z jeho podrůčí. Respektive dostaneme, pokud si dostatečně uvědomíme svoji svrchovanost a budeme ji v praxi používat, jenže k tomu zřejmě nedojde, pokud známe jen jednu stranu mince a druhá je stále v mlze.

Proč není GP mnohem více definován?


Přidat nový příspěvek