Re: Re: Re: Re: Re: Osmanska risa

ľudo | 15.04.2018

Presne!
O to viac dobré je občas sa o tom,
zamyslieť ako o príklade modelovom.

Do nemalej miery rolu Benátok potom prebrali Briti,
a presnejśie Londýnska City.
Tie role sa v dejinách moc nemenia.
Keď, tak ich obsadenia..
Keď sa stala Byzancia,
nepotrebná ako centrum koncentrácie riadenia,
Nepriateĺ pseudoislam, zatiaĺ už ovládnutý,
náhradný pred bránami,
stačilo len prestíž zničiť rukou križiakov a financiami.
Pozmenenú rolu agitpunktu umelej rovnováhy,
tak prevzal Istanbul inej ideologickej,
no rovnakej koncepčnej-temna dráhy.

Prečo si si ale z množstva iných v texte,
ale práve túto tému vybral?
Nie preto, aby si ostatné do tieňa vydal?

Přidat nový příspěvek