Re: Re: psychotrockismus

123456 | 15.04.2018

To, že jste vy nenašel lepší model nevypovídá o ničem jiném než o vás. S tím argumentovat je fakt úsměvné. Požadujete něco co byste vy sám klasifikoval jako lepší ? To fakt věříte tomu a žijete ve světě, ve kterém někdo či něco z venku vás může takto ovlivňovat a na čem si vytváříte vlastní závislost? Copak jste nepochopil nebo žeby vědomě odmítl fakt (?), že svoji vlastní realitu, svá vlastní přesvědčení si skrze své vnímání tvoříte sám a vždy jsou subjektivní ?
Jste-li přístupný k přebírání "lepšího", zkuste začít odhazováním "špatného" :)
Zkuste si v klidu domova přehodnotit tuto trojici zdejších, tak oblíbených, apriorních kolektivních mystifikací:

1) Bůh je systémově něco jiného než jeho dílo a naším úkolem, ne-li přímo údělem je, coby jeho produktem, konat v jeho intencích...

2) Existuje tzv. objektivní realita, vůči které jsme každý svými názory různě subjektivně vzdálen, která ale existuje nezávisle (coby faktologická Pravda) na každém z nás ...

3) Světové dění je už od dob zaniklé Atlantidy řízeno zpoza opony skrze jakéhosi mýtického globálního, protilidsky orientovaného predátora (GP), se kterým je potřeba se vypořádat ...

Dokud bude součástí vašeho subjektivního přesvědčení tato trojice, pro mě, bludů či iluzí, společnou řeč nalézt nejde. Zkuste si uvědomit, že vaše obsese bojem o bezpečnost je psychiatricky naprosto jasně diagnostikovatelná a i léčitelná.

Pokud mne však místo toho opět obšťastníte nějakou explicitní nálepkou, jako třeba výstavní psychotrockista či placený agent temné strany, nebudu se zlobit. Vím, že to bude jen projev vašeho dočasného psychického stavu. Ve skutečnosti to tak ani nebude myslet:) Vždyť věříte-li v Jednotu a jste-li schopen být alespoň trošku konzistentní, potom musíte uznat, že vy sám nejste nic jiného než jiné já:) A sám vůči sobě byste už mohl být schopen projevit trošku empatie a soucitu místo vymezování se a odporování, nebo ne ?

Přidat nový příspěvek