Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

To 9.
Kvantová teorie nerozlišuje čas ve smyslu minulost, přítomnost a budoucnost a tudíž ani nepracuje s představou začátku a konce, či setby a sklizně. V tomto nelokálním pojetí souvztažností je tedy možné ukončit samsáru "kdykoliv" a je tedy možné zrušit limitující a rozdělující hranice v kterékoliv lidské formě. Netřeba čekat na nějakou dostatečnou zralost, třeba na tom skrze adekvátní sebepoznání respektive vnímání reálně pracovat. V podstatě to je jediná, skutečná výzva lidské formě bytí, kterou se i zabývá moderní kvantová psychologie, která mimochodem odmítla Freudem zavedený časový princip v terapii, kdy traumata z minulosti způsobují přítomné problémy podobně jako je způsobují strachy z budoucnosti. Z iluze času je nezbytné vyskočit...

Přidat nový příspěvek