Re: podVodníctvo

ľudo | 13.04.2018

Presnejšie:
Pletú si Boha s cirkvou.
Akoukoľvek.
S akýmkoĹvek náboženstvom.
Náboženstvo je nástroj spolupráce s Vis Maior(Hierarchicky najvyšším, najobjemnejším supersystémom, Mierou mier, Nadmiernou realitou, Bohom)

Snahou jelít je vždy, aby bol nástroj čo najmenej funkćný.
Čím menej funkćný je tento nástroj, tým ľahšie môžu ovládať dav.
Každé náboženstvo je principiálne ateistické.
Inak by jelita nemohla pripustiť, dovoliť jeho existenciu.
Človek žijúci kontinuálne v priamom kontakte s Bohom je veľmi obtiažne manipuloˇvateĺný, ak vôbec.

Základom každého náboženstva je ateizmus a hierarchia.
Už od dôb šamanizmu.
Ide o falošné ošetrenie jednej zo základných potrieb Človeka
- potreby kontaktu s Bohom, zmyslu života a jeho(Človeka) role-úloh v ňom, v evolúcii UniVerza.
Na tomto bode-potrebe, podobne, ako aj na iných bazálnych "pudoch"(sex, jedlo..konzum, moc,..) sú postavené najstrašnejšie technológie manipulácie stáda s cieĺom jeho strihania a rezania.

Ako Neo..Noe, keď si trhal z tela tieto káble..falošného matrixu v ich úchytkách. On však vsúpil o Level nižšie, namiesto vyššie. Chyba v smerníku, z pohľadu tvorcov zámer.

Ľudský Duch i Duša majú viacero zložiek.
Nie len vedomie, podvedomie(autopilota) a agregátne moduly jednotlivých kolektívnych osobností, ktorých sú sučasťou(rodina, pracovný kolektív, školský, náboženstvo, národ, kultúra, atď..)
Avšak už aj principiálne rozdiely v bazálnych matriciach týchto zložiek, či dokonca len v ich cieĹových vektoroch, alebo i len v poradí priorít ich jednotlivých položiek zarábajú dotycnému na problém.
No bežný psychiater toto nerieši, začina od jedinca. Presne naopak, ako by mal. Mal by začať od prmárnej projekčnej kulturologickej matrice, od koncepcie riadenia danej kultúry, či dokonca kultúr, ktorých je dotyčné individuum súčasťou.
Ako keď sedíte naraz na rôznych stoličkách, presnejšie na rôznych bežiacich pásoch, s nielen rôznou rýchlosťou, ale aj iným smerom.

Přidat nový příspěvek