Re: Re: Re: Re: Re: Re: psychotrockismus

123456 | 13.04.2018

Pro Qo:
Ve velké stručnosti. Pojem Psyché se odjakživa váže k pojmu duše. V současnosti je však lepší si jej vztahovat k pojmu vědomí. Vědomí pak chápat jako jakousi inteligentní jednotu, ze které se ono samo může manifestovat v různých samostatně a dočasně se vyskytujících vývojových formách. Třeba lidských. Vědomí ve svém principu tvoří jednotu existence a slovy kvantové teorie představuje tzv. "neviditelný" jakoby na pozadí či v základech existence stojící implicitní řád. Onou zmíněnou dočasnou individuací pak vytváří z této implicitní jednoty svoji vlastní, tzv. dočasnou a "viditelnou" explicitní formu či řád, který pak obnáší vše to, co všeobecně pojmenováváme jako všehomír či svět a jeho dění. Každý individualizovaný explicitní objekt či evoluční forma, touto individuací odlišená (jakoby zdánlivě vyčleněná) z implicitního řádu, nese sama v sobě, různou míru podílu na implicitním řádu, což jej uschopňuje k projevům úměrným své evoluční formě (např. lidé se projevují jinak než zvířata:). A právě tento oddělený podíl explicitní formy na implicitní jednotě je tím, co se odnepaměti nazývá Psyché, čili duše. Každá explicitní forma tak svým vymezením se vůči implicitnímu řádu, nese v tomto svém vymezení se jistou strukturu, dalo by se říct oddělující hranici mezi implicitním a explicitním a tato struktura je moderní psychiatrií chápána jako individualizovaná lidská psychika, která je lidmi strukturálně sdílená, obsahově však velmi osobitá. Na nejhrubší rovině zjednodušení, hraničící však až s mystifikací, pak lze tuto strukturálnost a osobitost rozdělit do zde tak populárních typů lidské psychiky. Různé psychedelické sloučeniny pak mají vliv na podobu této oddělující hranice mezi implicitním a explicitním (laicky mezi vědomím a a nevědomím či podvědomím) a jsou-li požity v racionálním psychoterapeutickém rámci, v naprosté většině vedou k tomu, co se zde zkratkovitě a nálepkovitě nazývá návratem k lidskému typu psychiky.
Stačí tak ?

Přidat nový příspěvek