Re: .... len tak

ľudo | 12.04.2018

Neviem, ako ste dosiel na taký absurd, že parazitovanie spoločnosti na jednotlivcovi je črtou slovienskych, či nejakých východných kultúr.
Možno ste len podvedome podľahli známej mašinérii totalitárnej propagandy tzv. "autorských práv", "duševného vlastníctva" a neokolonializmu vyvyšujúceho neprimerane "výdobytky západnej kultúry" nad vśetkých ostatných "nehodných domorodcov".

Prípadne ste možno pod vplyvom agitácie miestnych sebanenávidiacich (self-hating) príslušníkov nejakých zahraničných politicko-vojenských "ne"ziskoviek, agentúr.

Jedinec nemôže byť slobodný, ak nie je slobodná spoloČnosť.

Pravda je, źe niektoré ázijské spoločnosti sú postavené na extrémnom podriadení sa indivídua väčšine, čo má svoje historicko -geografické dôvody a rozoberá sa podrobne v KSB/DVTR a sprievodných publikáciách.
Na Západe je opačný extrém, kde inDiviDualizmus prerastá do zvráteného egocentrizmu.
Oba extrémy sú samozrejme zlé.
V tom máte pravdu.

Preto je to o MIERE a nie ani tak o "zlatom" strede.
Skôr reze, v zmysle rozlíšenia a konkrétnej kombinácie týchto a ďalších technológii v závislosti na skutočnej(a nie len deklarovanej) morálke daného inDiviDua a jeho spoloČnosti, ich miere chápania pravidiel evolúcie objektívnej reality a disciplíne myslenia-konania-realizácie vedome zvolenej-projektovanej matrice budúCnosti.

V slovienskych národoch sa naopak, zachovala práve ešte ako tak ľudskosť. Ak ste dlhšie žili na Západe a pochodili i Východnú Európu, isto viete, o čom je reč.

Ten západnými agitátormi nenávidený modul zdravého sedliackeho rozumu, ktorí hovorí, že buď pôjdeme pekne spolu do predu, alebo vôbec, je tu na to, aby sa práve nevytvárali situácie, v ktorých by sa tí šikovnejší z nás príliš národu vzdialili a tak nevyhnutne vždy i pokušeniu hrať sa na "bohov" prepadli a davo-elitarizmus strojili. Proste dostanú od ľudí po hlave. Ak samozrejem pomáhajú dedine, obćine, vśetci si ich vážia. No ak nieto neprimerane bohatne na úkor iných, či z neznámeho dôvodu, je to vždy logicky podozrivé spoloČnosť by mala spozornieť. To je úplne správne a legitímne.
Nemôže niekto zarábať mnohonásobok toho, čo bežný človek.
To je proste obćiansky nemožné.
Len kriminálne.
Akokoľvek by sa to snažil zlegalizovať.
Musel to proste iným nejako "kombinačne" urvať.
Hovorí sa o max3-5 násobku, čo je z hľdiska efektivity ešte ako-tak ospravedlniteľné.
Nie však 10, 100, či 500 násobok, ako niektorí korporátni mannažeri, zarábajúci desiatky, aź státisíce Euro mesačne + odmeny. To je jasne kriminálna činnosť, bo to vźdy nevyhnutne na cenách, daniach, inflácii atď zaplatia ostatní.
To si národ, národy a ich štát= spoločenské zriadenie musia dôsledne strážiť. Inak tu majú veĺmi rýchlo, ako z dejín dobre vieme, nejakú formu totality-oligarchie a následne vźdy fašizmu.(V tomto zmysle bol i marxizmus s jeho ideologickou elitou, samozrejme formou fašizmu.)

Proste jelitá vźdy nutne podĺahnú pokušeniu(prsteň moci-noci rozprávok), stratia mieru, keď sa priveľa od ľudí vzdialia. I keby ste na ich mieste boli Vy, alebo ja. Ide zo strany Vis Maior(alebo ak chcete Boha) o bezpečnostný modul nutnej spoločenskej aktivity, samovźdelávania každého obćana. Boh nepotrebuje ovce, otrokov, ale vyladenú kolektívnu osobnosť - SpoloČnosť jedinečných inDiviDuí- ČeloVěkov, súborný zborový intelekt s obrovskou kapacitou. Jedno Ľudstvo,ktoré má pred sebou vo vesmíre ešte veľa úloh. Preto škoda každého inDiviDua, ktorému sa nepodarí naplni´t svoj jedinečný optimálny potenciál. A takú situáciu má práve zabezpeči´t ona spoloČnosť. To je jednou z jej hlavných úloh. Nie kojiť neukojiteĺné úchylky zvrátených jelít, ktoré nedostali po tekvici, keď mali a tak sa zreťaze utrhli a teraz parazitujú. Myslím hlavne tie korporátne, nadnárodné. Lokálnych figliarov bez tých hore zbytočné a kontraproduktívne riešiť. treba systém meniť.

Nemal veru Fico tú protiľudskú matricu aktivovať,
heslo o prostitútkach a bordeli vysloviť..
Nevedomky, či mu to niekto podsunul?
Kto?
Tých drobných politických chýb urobil za poslednú dobu viac.
Oni sa zreťazili a grázli jeho nepozornosti využili.
Zároveň vśak konfliktný potenciál situácie preventívne vymlátili
a Ficovi čas na odpočinutie, preskupenie, prezbrojenie poskytnuli.
To je už ale iná náväzná téma..

Přidat nový příspěvek