Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Hox | 04.04.2018

Doporučil bych přečíst si napřed pozorně celou knihu, lépe všechny 4 knihy, a závěry dělat až potom, text neobsahuje věcné chyby v těch místech, které prezentujete jako údajné chyby. Jak poznamenal Dušan výše, jedná jen o nepochopení z vaší strany. O jakém samoseřizovacím mechanismu je řeč, se lze dozvědět z publikace "Ford a Stalin: o tom, jak žít lidsky", odbočení od tématu č. 1,2,6. Bez pochopení toho, co je napsáno tam, nelze ani pořádně pochopit to, co je napsáno zde.
Co se týká terminologie, jaké konkrétně rusismy máte na mysli? V čem je problém, pokud jsou termíny správné a obsahově odpovídají? Připomenul bych, že cílem překladu těchto knih není to, aby člověk bezmyšlenkovitě přijal něčí názory, ale to, aby pochopil smysl napsaného.

Přidat nový příspěvek