ateistická ČR

jas | 04.04.2018

ČR je považována za ateistickou zemi. Snad právě proto se na jejím území, v samotném jejím centru (magické Praze) odehrál téměř biblický příběh. V průběhu Velikonočních svátků navštívil ČR v hierarchii státního establishmentu USA třetí nejvýše postavený katolík. V průběhu návštěvy opětovně zazněl požadavek na vydání ruského občana do USA. Rozhodnutí o vydání bylo na Pelikánovi. Pelikán je mezi křesťany vnímán pro svou domnělou obětavost jako symbol Ježíše Krista. Ministr spravedlnosti tedy obětavě rozhodl o vydání ruského občana do USA a ruský občan na Velký pátek odletěl z ČR. Zainteresované osoby si vzájemně mohly říci: "S tebou mě baví svět". Ministr spravedlnosti tedy upřednostnil komediální žánr před dějem akčním jako třeba ve filmu Tři dny Kondora, ačkoliv při rozhodování použil konspiraci, která je typická pro špionážní filmy. Rozhodování o lidském osudu by však rozhodně nemělo být komedií. Naopak je v tomto procesu nezbytná osobní odvaha, je-li třeba čelit zlu. Ta Kondorovi nechyběla. Křesťanství je spojováno s milosrdenstvím, blízkostí člověka k bližnímu. Obzvláště v době Velikonoc, které jsou mezi křesťany výrazně svázány vztahem mezi matkou a synem, vystupuje do popředí charakteristika člověčenství. Otázku, kdo je člověk, si položil již Diogenés, který měl hledat člověka za bílého dne s lucernou v ruce. Už tehdy bylo zřejmé, že k tomu nestačí být toliko dvounohý tvor bez peří. Je-li na Zemi (stát) nahlíženo jako na matku, měl být na podklade křesťanských hodnot vydán ruský občan do Ruska. Tím spíše, že Velikonoce jsou spojovány s propuštěním zločince a ne s jeho ukřižováním.
Rozhodnutí o vydání ruského občana do Ruska nebránila ani tuzemská právní úprava ani mezinárodní zvyklosti. Naopak jsou s nimi v rozporu. Ministr spravedlnosti tedy svým rozhodnutím blokuje možnost, aby se ČR zapojovala do globálních procesů jako subjekt řízení, nikoliv jako jeho objekt; možnosti ČR v globalnim měřítku byly přitom naznačeny v průběhu státní návštěvy prezidenta Zemana v Rusku. V případě, že by Diogenés navštívil budovu MS v dnešní době, našel by tam hošíka šlapajícího na tříkolce v pískovišti plných geopolitických zákrut. Nutno podotknout, že pískoviště je využíváno také dalšími, kteří si buď potrpí na davoské a přímořské klima nebo raději točí lopatkami cizího větrného mlýnu a nebojácně prostřednictvím náměstka vypovídají ruské diplomaty anebo potřebují silnice a dálnice pro tanky (viz. DJS ze dne 1.3.).
Je evidentní, že českým mocenským manažerům, resp. nikoli pouze českým, chybí komplexní vidění vesmíru, nejsou schopni vnímat proces globalizace a své představy o fungování světa nejsou schopni přizpůsobit novým vědeckým poznatkům, které dovozují existenci Tvůrce a pracují s lidskou psychikou dosahující úrovně člověka.

Přidat nový příspěvek