Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: uroky

ľudo | 03.04.2018

Toto taktiež nekomentujem.

Som ale rád, že sme spolu v tejto miestami emotívnej debate bližšie špecifikovali rámec platnosti uvedených výrokov, keďže každý výrok musí mať aj svoju objektívnu mieru a pre ľudí s odlišných hodnotových systémov myslenia (i keď svet je len jeden) je nemožné vysvetliť si ju dokonale.

Přidat nový příspěvek