Re: uroky

ľudo | 01.04.2018

Čo tu trepeš zasa o nižších platoch a kumulatívnom úroku?
Nižšie platy sú priamym primárnym dôsledkom rozdielu v sadzbách, čo ale do tvojej tykve zrejme žiaľ nikdy nevleze.

Podiel kumulatívneho úroku oproti obyčajnému je voči vplyvu fixácie na výslednej sume zanedbateľný.
Ty ale proste evidentne vôbec nechápeš základný princíp výpoćtu RPMN a jej "disclaimery". T.j., právny rámec jej platnosti a prečo je pre teba pri akejkoľvek fixácii inej, ako na plnú dobu splácania, reálne i právne irelevantná a môźeš si ňou akurát tak vytreť prdelku a sudca ťa pri sťažnosti vyrehoce s poznámkou o tvojej obćianskej svojprávnosti a či si úspešne skončil ZŠ..konkrétne matiku a dejepis.

Bonusovka:
Čo majú podľa teba úžera s úrokom spoločné
a aký je medzi nimi rozdiel?

Přidat nový příspěvek