Re: Re: Re: Re: Re: Re: telegonia

Hox | 29.03.2018

Přesněji řečeno, v každém kroku člověk dělá volbu, ve které se projevuje reálná mravnost a schopnost rozlišení:
- setkal se s KSB. Rozpoznal člověk její význam? (napoprvé málokdo)
- Jestliže rozpoznal nebo KSB upoutala pozornost, má člověk dostatek vůle, aby se pustil do osvojování?
- Jestliže ano, do jaké míry pochopil?
- Jestliže pochopil, nastává mravně podmíněná volba přijetí nebo odmítnutí.

Přidat nový příspěvek