Re: Re: Re: Re: Re: Povrchni pohled

инг. франтисек Неварил | 15.03.2018

Je nutno dodat, že ta období plodnosti jsou vždy svázána s růstem ekonomiky, potažmo v ČR s vládou. Já osobně jsem odpůrce ekonomických cyklů, ale ať to nekomplikuji, ČNB nedávno prohlásila, že vlády za posledních 30 let se v ČR chovaly vždy pro-cyklicky. Jinými slovy, když byl pokles, tak to pravičáci ještě zhoršili a když se dařilo, tak ČSSD to dokázala ještě znásobit.
Co se týče plodnosti, někteří mi protestovali a argumentovali, že právě ve vyspělých ekonomikách, je nízká porodnost a že by to právě vyracelo mou úvahu.
Jenže věc se má jinak. Nízká porodnost ve vyspělých ekonomikách je dána vysokou spotřebou alkoholu.
Proto jsem si zjistil, jaká byla spotřeba alkoholu v ČR za posledních 30 let a výhodu je, že je po 30 let téměž konstantní. Takže na plodnost pak budou mít pozitivní nebo negativní vliv jen jiné vlivy než alkohol.
Tímto je jasně potvrzeno, že je přímá souvslost mezi ekonomikou, prorůstovou vládou a plodností.

Přidat nový příspěvek