Re: V5

Ľudo | 09.03.2018

Zmena koncepcie sa ale predsa nedeje tak, ako zmena vlajky.
KSB/DVTR preniká, vzlína zdola ako voda.
Nie zhora.
Až pri dostatoćen silnom infopoli môže politik konať,
presnejšie iniciatívu obćanov kryť..
Podĺa zákaldných sociologických prahov.
Je to dlhodobá operácia.
Čas hrá pre nás.
Minimalizovať škody, stabilizovať, infopole širiť,
primárne pomalými dlhodobými manévrami nepriameho bezštruktúrneho riadenia vládnuť. Na širokej báze.
Ste asi KSB/DVTR vôbec nečítal, ći?

Přidat nový příspěvek