Re: Re: Re: V5

ľudo | 09.03.2018

Noviny?
Ale..občas aj hej..ale nie dokola tie isté spred roka.
To moc nebaví žiadneho, aspoň ako-tak normálneho človeka.

Milujem ten váš "spravodlivý hnev" :D

Kúsok sa možno aspoň občas predtým zamyslite,
než hneď prvú myšlienku, čo vás napadne, napišete..

Dej iny=procesná analýza..deje=procesy
Na tom je postavená KSB/DVTR
hIsTória ma zaujíma len ako názor, ilúzia oponentov.

Dole v dikusii, v tejto i ďalších aktuálnych
sú "proroctvá" vysvetlené dostatoćne konkrétne, jasne, na množstve praktických príkladov zo života

Přidat nový příspěvek