Re: A vie to niekto?

Viliam | 08.03.2018

Vďaka záujmu o DVTR som si výrazne pomohol v pracovnom živote. Robím tvorivú prácu a som si viac vedomý jej hodnoty, teda aj ceny, ktorá výrazne vzrástla. Pritom len presnejšie formulujem podstatu a priority, na rovinu, bez omáčok, bez príkras, bez okolkov a bez obáv. Berte, neberte, viem čo robím a akú to má hodnotu. Zvyšovaním konceptuálnych znalostí, no hlavne ich praktikovaním rastie aj zdravá sebadôvera. Pritom si uvedomujem, že úroveň poznania Pjakina je oproti mojim základom v akademických sférach. Technici a prírodovedci vedia aký je rozdiel medzi uvažovaním a analytikou v intenciách základov matematiky oproti intenciám matematickej analýzy, integrálnych počtov, či diferenciálnych rovníc. Za 14 rokov štúdia matematiky (od ZŠ po 2. ročník VŠ) som sa dopracoval len k diferenciálnym počtom. Čo prosím Vás očakávate za tri roky?

Přidat nový příspěvek