Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

badatel | 22.02.2018

@jardob: podle mých znalostí, klíčové či kritické je právě zrušení/znemožnění průchody stavy alfa mozkových vln, označovaných též REM fáze. Je to čas snů a vidění, čas kdy se vědomí rozšiřuje, stav meditací, čas nejsilnějších regenerací organismu. Je to ten okamžik, kdy se nejvíce napojujeme ke zdroji.
Jinak k tomuto stavu dochází nejen ve spaní, ale i v bdělém stavu, krátkodobě, pravidelně co 2 hodiny. V ten okamžik se také maximum energetického toku přesouvá vždy z jedné akupunkturní dráhy do druhé ... proto čínský lékař podle okamžité hodiny aktivuje vždy zcela jinde.
Tyto okamžiky jsou také spojeny s útlumem organismu a snadným usínáním či naopak probouzením ze spánku. Pro řidiče je tento okamžik také kritický, pravidelně co 2 hodiny přicházející okamžik mikrospánků.

Přidat nový příspěvek