...a kde je Láska?

patRAč | 21.02.2018

zdravím vospolok, zaujímavé myšlienky uvedené v texte s ktorými sa dá čiastočne súhlasi, ale...
...ale akosi mi tam niečo dôležité chýba, resp. je z môjho pohľadu nesprávne uvedené...Z uvedeného textu vlastne vyplýva, že hlavnou príčinou, dôvodom existencie Stvorenia bolo chcenie (túžba) Tvorcu spoznať, spoznávať seba skrz svoj výtvor. Avšak všetky "sväté" knihy (ale aj KSB) sa "zázračne" zhodujú vo veci, že Všedržiteľ (strojca a strojvodca, najvyššia Miera, okrem iného aj mravnosti) je Všemohúci, Vševedúci a jeho milosrdenstvo, múdrosť, spravodlivosť a Láska sú bezhraničné a nikdy sa nemýli. Z tohto dôvodu mi príde dôvod stvorenia (spoznať sám seba skrz svoj výtvor) príliš plytký, skôr sebecký, egoistický, resp. nemravný. Za hlavný dôvod existencie celého sveta považujem Všedržiteľovu obrovskú, bezhraničnú túžbu podeliť sa (so svojím výtvorom) o ten krásny Radostný pocit uvedomovania si života, existencie, bytia...teda tú najsilnešiu, najvýznamnejšiu silu Tvorenia - LÁSKU.

P.S. ďakujem za informácie šírené prostredníctvom týchto stránok a všetkým prispievateľom.
Prajem všetko dobré.


Přidat nový příspěvek