Re: len pre zaujímavosť

Jox | 21.02.2018

je este jedna kniha kníh. Galexia, jeden s dokonalou intuíciou urobil rozhodnutie za vsetkych. Ja/My/Gaija vytvirime Galexiu, jeden spojitý organizmus spojitého vedomia individualít na mravnom základe, že my sme všetko. Ja/My/Gaija sme jedno, sme jednota. Jedno vedomie aj viac vedomí. Jeden plán. Mohla to byt tretia ríša z prvej zakladne (Nadace) alebo Seldonov plán z druhej NZakladne (Nadace) no vybrali Človeka, ktorý mal intuiciu, zväzok s Matricou Matríc a ten rozhodol. Osud Ľudstva je v Galexii.
Aj tato celá pentalógia je Matrica, ako aj Hmly v Androméde a Hodina Býka. A je len na Ľudstve, ako sa rozhodne

Přidat nový příspěvek