Re: Re: Dôchodok

Heriot | 12.02.2018

Tak především pane Nevařile, doba pobytu v důchodu sama o sobě nevypovídá nic. Je zde korelace se věkem dožití. Ten se skutečně prodloužil o 7 let oproti roku 1989.
Proč ? No, logicky do vyššího věku začali vstupovat ročníky, které prožili větší část života po válce a v období kvalitní a dostupné zdravotní péče, v období dostupných a kvalitních potravin. Také pochopitelně klesla dramaticky kojencká úmrtnost, která logicky byla po válce značná a která tento demografický údaj velmi ovlivňuje.
V roce 1989 šli do důchodu lidé, kteří se narodili na konci 1. světové války, prožili chudobu první republiky a druhou světovou válku.
Takže zvýšení roku dožití není zásluhou současných let, ale právě života v minulém režimu.
Délka života v důchodu. Jistě když je delší rok dožití, je delší i doba v důchodu. Ale zde je i tento ukazatel třeba doplnit o dvě věci.
Je velké procento důchodců, kterí pobírají důchod a přitom pracují. Důchod by jim nestačil. Je velké procento lidí, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce a vstupují do velmi nevýhodnbého předčasného důchodu.
Takže na vše je třeba se dívat v souvislostech...

Přidat nový příspěvek